Czy wyniki z laboratorium zawsze są poprawne?

W laboratoriach analitycznych przeprowadzane badania zawsze powinny być najwyższej jakości. Aby zapewnić tą jakość, jak i potwierdzić ją, by każdy klient był przekonany co do wiarygodności wykonanych pomiarów wykonuje się badania biegłości. Czym właściwie są?

Badania te są rodzajem badań porównawczych, które stanowią idealne uzupełnienie walidacji metod pomiarowych w placówkach analitycznych. Rzeczywiście, metody te wspomagają proces nieustannego doskonalenia jakości pomiarów i dbałości o standardy ich wykonywania. Organizator takich badań wybiera metodę, a także normy, zgodnie z którymi wykonywane są poszczególnego badania. Jednak normy te muszą być zgodne z zalecanymi i dopuszczanymi w przypadku takich pomiarów.

Raportowanie w badaniu biegłości

W każdym przypadku przetworzenie dużych ilości danych oraz przygotowanie raportów dla wszystkich uczestników badania może potrwać wiele dni. Związane jest także z dużym ryzykiem popełnienia błędu. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba organizatorów takich badań korzysta z systemów specjalnie stworzonych do analizy danych, które pochodzą z badań miedzylaboratoryjnych. W ten sposób udaje się zmniejszyć czas przeznaczony na tworzenie raportów do minimum. Za pomocą programu można wykonywać potrzebne obliczenia, a także tworzyć raporty, które będą opierać się o dane z konkretnego badania, jak i poprzednich rund badań biegłości. Dzięki temu można śledzić trendy, oceniać zmiany w jakości wykonywanych przez konkretne laboratorium badań i śledzić cała historię osiągnięć poszczególnych placówek.

Dlaczego warto wykonywać badania biegłości?

Badania te są potwierdzeniem kompetencji poszczególnych placówek laboratoryjnych. Laboratoria mogą sprawdzić swoją skuteczność w wykonywaniu wybranych badań, upewnić się, że aparatura laboratoryjna działa bez zarzutów, a pracownicy w tej placówce są kompetentnymi osobami, które dobrze wiedzą jak wykonywać swoją pracę. Ponadto, badania te pokazują, jakiej jakości badań możemy oczekiwać od wybranej placówki, jak również sprawdzić wiarygodność wyników. Jest to również bardzo ważna informacja dla samego laboratorium, dzięki której pracownicy mogą dowiedzieć się, czy nie jest konieczne wprowadzenie jakichś zmian. W przypadku, gdyby jakość wykonanych badań malała, laboratorium może znaleźć przyczynę tego i jak najszybciej poprawić funkcjonowanie placówki, upewnić się, że aparatura laboratoryjna działa bez zarzutów, a także, że wybrane metody badawcze są w pełni poprawne.